pracovné oblečenie 2

Pracovné oblečenie

Móda

Potrebujeme pracovné oblečenie? Veľa profesií sa bez pracovného oblečenia v dnešnej dobe nezaobíde. Oblečenie musí byť funkčné, nie príliš drahé a estetické pre dané zamestnanie.

Bezpečnosť na prvom mieste

Najdôležitejšia funkcia pracovného oblečenia je bezpečnosť pri práci zamestnancov. Bezpečnosť zamestnancov vo firme musí zabezpečovať zamestnávateľ.  Poznáme veľa profesií, kde pracovné oblečenia nie sú potrebné a nevyžadujú sa. Na druhej strane veľa pracovných oblečení zabezpečujú ochranu pred poveternostnými vplyvmi, teplom a chladom. Vieme si predstaviť rozdiel medzi pracovným oblečením zdravotnej sestry v nemocnici alebo murára, ktorý pracuje denne na stavbe.

Pracovné oblečenie alebo uniforma

Niekedy sa zaraďujú medzi pracovné oblečenie aj uniformy.  Lenže medzi uniformami a pracovným oblečením je veľký rozdiel vo funkčnosti, vzhľade, bezpečnosti pri práci a pôsobení na zákazníkov. Poznáme veľa firiem, ktorý majú vlastné uniformy aby sa odlíšili od ostatných spoločnosti. Potom máme kategóriu piloti, letušky, vojaci, policajti, záchranári a podobne, kde sú uniformy presne stanovené zákonom a normami. Odborné povedané uniforma je druh oblečenia, ktorý presne špecifikuje druh zamestnania alebo spoločnosť. Jednoducho povedané oblečenie na prácu nie je klasická uniforma.

Prečo bezpečné oblečenie?

Pracovné oblečenie a pracovný úraz spolu súvisia. Nekvalitné oblečenie a nedodržiavanie bezpečnostných opatrení priamo priťahujú nepopulárne úrazy. Pracovné úrazy sú neskôr následkami súdnych sporov zamestnanec a zamestnávateľ.  Vysoké odškodné mohli firmy radšej investovať do kvalitného pracovného oblečenia.  Firemné, pracovné oblečenie musí spĺňať vzhľad a funkčnosť, ktoré musia mať kladný vplyv na zákazníkov.  Vzhľad oblečenia vytvorí prvý impulz a dojem zákazníka o spoločnosti. Niektorý ľudia dávajú prednosť prvému dojmu z oblečenia spoločnosti. Pohodlie a funkčnosť oblečenia zamestnancov určuje kvalitu a efektívnosť práce v spoločnosti.