udržateľná móda

Udržateľná móda

Móda

Udržateľná móda je moderný prístup v módnom priemysle, ktorý kladie dôraz na výrobu, distribúciu a používanie odevov takým spôsobom, ktorý minimalizuje škodlivý vplyv na životné prostredie. Prioritou udržateľnej módy je garantovať spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky a primerané odmeňovanie pre všetkých zamestnancov, ktorí sú súčasťou výrobného reťazca. Takto sa zaväzuje zaistiť dodržiavanie ľudských práv v každom kroku výrobného procesu od získavania materiálov až po výrobu a distribúciu konečného produktu. Tento záväzok vyjadruje úsilie o ochranu a podporu všetkých zainteresovaných subjektov v oblasti módy. Zahŕňa to zachovanie integrity a ochranu práv zamestnancov, ochranu životného prostredia a minimalizáciu negatívneho vplyvu na komunity a životné prostredie v oblastiach, kde sa výroba odohráva.

Udržateľné značky

Udržateľné značky sú spoločnosti v módnom priemysle, ktoré sa zaviazali k zodpovednému a udržateľnému prístupu voči životnému prostrediu a ľudským právam. Tieto značky kladú dôraz nielen na environmentálnu udržateľnosť, ale aj na zabezpečenie etických pracovných podmienok v celom výrobnom reťazci. Takýmto spôsobom sa snažia garantovať dôstojné a spravodlivé podmienky pre všetkých zapojených do výrobného procesu, vrátane pracovníkov na farmách, pri spracovaní materiálov a výroby odevov. Udržateľné značky často fungujú s certifikátmi alebo združeniami, ktoré monitorujú dodržiavanie etických noriem a práv pracovníkov vo výrobných závodoch. Preferujú neživočíšne materiály ako alternatívu k živočíšnym produktom.

Európska únia

Európska únia poskytuje finančnú podporu a granty pre projekty a inovácie, ktoré sú zamerané na podporu udržateľnej módy a tvorbu ekologických a etických produktov. Finančné prostriedky sú určené na podporu rôznych iniciatív, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, implementáciou nových technológií, materiálov alebo postupov, ktoré majú pozitívny vplyv na udržateľnosť a etiku v módnom priemysle. Súčasne aj Európska únia podporuje a iniciuje spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami a univerzitami na vytváranie študijných programov a kurzov zameraných na udržateľnú módu. Programy sú navrhnuté tak, aby integrovali princípy udržateľnosti do vzdelávacieho procesu a pripravili študentov na výzvy a zodpovednosť spojené s udržateľným rozvojom v oblasti módy.

Globál Fashion Summit

Globál Fashion Summit predtým v roku 2009 Copenhagen Fashion Summit je popredná medzinárodná konferencia zameraná na udržateľnosť v odvetví módy. Stala sa dôležitým fórom pre diskusiu, inovácie a nadväzovanie kontaktov v oblasti udržateľného rozvoja v módnom priemysle. Konferencia priláka vedúcich predstaviteľov z módneho priemyslu, podnikového sektora, vládnych inštitúcií, neziskových organizácií a médií z celého sveta. Diskusie sa zameriavajú na hľadanie inovatívnych riešení a spôsobov, ako transformovať módu tak, aby bola udržateľnejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu a ľuďom.